Результати мінімізації теплових втрат суднових мод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Андреєв А. А.
Хоменко В. С.
Авдюнін Р. Ю.
Andreev Andrii
Khomenko Viktoriia
Avdiunin Roman

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Збільшення паливної економічності двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) стала можливою не лише за рахунок вдосконалення процесів, що відбуваються в дизелях, а також через раціональне співвідношення основних розмірів циліндра (ходу поршня до діаметру циліндра, S/Dц). Шляхом мінімізації питомої поверхні охолодження циліндра можна створити умови при яких будуть зменшені теплові втрати ще на етапі ескізного проектування, що в свою чергу підвищить економічність двигуна. Найбільш доцільно проводити такі заходи для суднових довгохідних малообертових двигунів (МОД).

Опис

Андреєв, А. А. Результати мінімізації теплових втрат суднових мод = Results of minimization of heat losses of marine low-speed engines / А. А. Андреєв, В. С. Хоменко, Р. Ю. Авдюнін // Матеріали XII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 223–225.

Ключові слова

Бібліографічний опис