Особливості формування етнічного складу населення Півдня України (ІХ ст. – поч. ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Матвієнко, Л. В.
Панченко, Г. О.
Matvienko, L. V.
Panchenko, H. O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті розглядається процес формування етнічного складу населення Півдня України протягом ІХ – ХХ ст. та його вплив на формування пріоритетів сучасної етнополітики України. Порушується питання щодо необхідності проведення послідовної державної політики в сфері етнопроцесів, притаманних українському суспільству, з метою їх удосконалення, зважаючи на історичні фактори розвитку Південного регіону
The process of forming the ethnic population in the South of Ukraine during the IX − the beginning of the XX centuries and its influence on the forming of priorities of modern ethnic politics of Ukraine have been examined. The question about the necessity of gradual state politics in the sphere of ethnic processes of Ukrainian society in order to improve because of the historical facts of development of the South region have been discussed.

Опис

Матвієнко, Л. В. Особливості формування етнічного складу населення Півдня України (ІХ ст. – поч. ХХ ст.) / Л. В. Матвієнко // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – Вип. 8. – С. 100–104.

Ключові слова

етнос, етнополітика, Південний регіон, етнічний склад, ethnos, South of Ukraine, ethnic population, migratory processes, modern Ukrainian society

Бібліографічний опис

Зібрання