Розробка оптимальної за втратами електроенергії системи керування синхронними двигунами з постійними магнітами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Будігай, Олександр
Budigai, Oleksandr

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Об’єм пояснювальної записки становить 124 аркуші, вона містить 4 розділи, 71 рисунок, 4 таблиці, 67 найменувань в списку використаної літератури. Мультимедійна презентація представлена на 10 слайдах. Об’єктом дослідження магістерської роботи є електромеханічні, електромагнітні та енергетичні процеси в системах електропривода на основі синхронних двигунів з постійними магнітами. Предметом досліджень є системи керування синхронними двигунами з постійними магнітами. Метою роботи є розробка оптимальної за втратами електроенергії системи керування синхронними двигунами з постійними магнітами. В роботі представлено нові рішення в області систем керування синхронними двигунами з постійними магнітами, які дозволять поліпшити енергетичні показники системи електроприводу. В роботі розроблено алгоритми, що реалізують оптимальні за втратами в двигуні закони керування. Удосконалено систему векторного керування синхронними двигунами з постійними магнітами, шляхом регулювання складових не повного струму статора, а їх частин, які беруть участь у створенні електромагнітного моменту, що дозволило підвищити енергетичні показники системи електроприводу. Визначено максимальні рівні керованих координат при урахуванні існуючих обмежень на напругу та струм в системі електропривода. Результати моделювання показали, що застосування запропонованої системи дозволяє підвищити ефективність приблизно на (0,5-3)%. Також розглянуто положення міжнародної конвенції МАРПОЛ 73/78 по запобіганню забруднення з суден.

Опис

Будігай, О. Л. Розробка оптимальної за втратами електроенергії системи керування синхронними двигунами з постійними магнітами = Development of optimal power loss control system for synchronous motors with permanent magnets : робота магістра ; 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / О. Л. Будігай ; наук. кер. В. І. Костюченко. – Херсон : ХФ НУК, 2020. – 124 с.

Ключові слова

синхронний двигун з постійними магнітами, оптимальне керування, теплові втрати, система полеорієнтованого керування, 141 "Електроенегетика, електротехніка та електромеханіка", synchronous motor with permanent magnets, optimal control, heat loss, field-oriented control system

Бібліографічний опис