Проблеми реалізації здоров’язберегаючих технологій у системі фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Семенов, А. С.
Данильчук, І. П.
Семенова, І. Л.
Semenov, A. S.
Danilchuk, I. P.
Semenova, I. L.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наголошено на важливій ролі самовиховання, реалізації індивідуального потенціалу особистості в процесі занять фізичною культурою та спортом
In the article the modern problems of forming of motivation to works physical culture and sport by the students special educational department are analyzed.

Опис

Семенов, А. С. Проблеми реалізації здоров’язберегаючих технологій у системі фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення / А. С. Семенов, І. П. Данильчук, І. Л. Семенова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – Вип. 4. – С. 15–17.

Ключові слова

фізична культура, студенти, можливості, мотивація, здоров'я, physical culture, students, motivation and health

Бібліографічний опис