Податкові правопорушення та боротьба з ними

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Козлов, І. О.
Kozlov, I. O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність теми магістерського дослідження полягає у визначенні категорії – податкові правопорушення та способів боротьби з ними через аналіз встановленої юридичної відповідальності. Ці питання є вкрай актуальними, тому що не припиняється пошук оптимальної моделі оподаткування, яка б стимулювала платників податків до правослухняної поведінки, які б усвідомлювали, що сплата податків тягне за собою формування в державі соціальних благ. Емпіричну основу наукової роботи склали законодавчі та нормативні акти з питань оподаткування в Україні, матеріали Державної податкової адміністрації, Кримінальний Кодекс України, Податковий кодекс України, практика діяльності державних органів України та інших країн. У розділі 1 «Податкові правопорушення» розглянуто поняття та види податкових правопорушень, проаналізовано ознаки податкових правопорушень. У розділі 2 «Види юридичної відповідальності за податкові правопорушення» охарактеризовані особливості фінансово-правової, адміністративно-правової та кримінально-правової відповідальності. Розділ 3 «Іноземний досвід правового регулювання відповідальності за податкові правопорушення» складається із аналізу досвіду різних країн у сфері притягнення до юридичної відповідальності за податкові правопорушення. Список використаних джерел містить 62 найменування. Загальний обсяг роботи – 97 сторінок.

Опис

Козлов, І. О. Податкові правопорушення та боротьба з ними = Tax offenses and the fight against them : магістерська робота ; спец. 081 “Право“ / І. О. Козлов ; наук. кер. А. Л. Борко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 97 с.

Ключові слова

податок, податкові правопорушення, відповідальність за податкові правопорушення, юридична відповідальність за податкові правопорушення, 081 “Право“, tax, tax offenses, liability for tax offenses, legal liability for tax offenses

Бібліографічний опис