Основи медіаграмотності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Костирко, Т. М.
Корольова, Т. Д.
Жигалкіна, М. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наведено відомості про методику проведення занять з курсу "Основи медіаграмотності". До кожної теми даються плани занять, рекомендована література, завдання для самостійної роботи, контрольні питання для самоперевірки. Наведено теми залікових рефератів, перелік питань підсумкового контролю, навчально-методичні матеріали, електронні ресурси з дисципліни та основні медіаосвітні терміни. Призначено для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання.

Опис

Костирко, Т. М. Основи медіаграмотності : навч. посібник / Т. М. Костирко, Т. Д. Корольова, М. С. Жигалкіна. – Миколаїв : НУК, 2019. – 80 с.

Ключові слова

основи медіаграмотності, терміни, мас-медіа, медіакультура

Бібліографічний опис