Методика аероекологічного моніторингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Фролов, Валерій Федорович
Дудар, Тамара Вікторівна
Frolov, Valerii F.
Dudar, Tamara V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Проблеми забруднення атмосферного повітря в Україні є дуже актуальними та потребують нагального вирішення. Метою статті є огляд аеропалінологічних досліджень в Україні й деяких країнах світу з метою порівняння стану досліджень природних аероалергенів і розвитку цього напряму науки в Україні. Наявність у повітрі підвищеного вмісту біогенних полютантів не лише погіршує його екологічний стан, а й зумовлює забруднення основних компонентів довкілля та негативно впливає на здоров’я людини, викликаючи низку алергічних захворювань. У свою чергу, проблема ускладнюється відсутністю оперативних технічних засобів і методів достовірного оцінювання й запобігання. Представлено стан аероекологічних досліджень за останні роки в Україні та провідних країнах Європи. Показано масштаби забруднення атмосферного повітря біополютантами (пилок алергенних рослин і спор грибів) і їх вплив на здоров’я населення. На особливу увагу заслуговують регіони України, де існують джерела техногенного забруднення довкілля. Обґрунтовано необхідність створення в Україні системи аероекологічного моніторингу та поєднання її із загальноєвропейською, яка успішно працює й уносить вагомий вклад у справу запобігання небезпечним захворюванням і поліпшення якості життя населення.

Опис

Фролов, В. Ф. Методика аероекологічного моніторингу = Aeroecological monitoring technique / В. Ф. Фролов, Т. В. Дудар // Shipbuilding & Marine Infrastructure. – 2020. – № 1 (13). – С. 94–99.

Ключові слова

аероекологічний моніторинг, біополютанти, пилок алергенних рослин і спор грибів, aeroecological monitoring, bio-pollutants, pollen of allergenic plants and fungi spores

Бібліографічний опис

Зібрання