Accounting features of the display of costs on innovation in the practical activities of enterprises

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Вважаємо, що бухгалтерам суб’єктів господарювання, які здійснюють інноваційну діяльність та несуть витрати на розробку нової продукції, найзручніше вести облік витрат на розробку нової продукції на субрахунку 941. Для забезпечення інформаційних потреб системи управління таких підприємств з даними про інноваційні витрати пропонуємо деталізувати субрахунки до рахунків, що використовуються фірмою, та розробити рахунки для обліку інноваційних витрат з урахуванням підходів до їх обліку. Також вважаємо доцільним створення єдиної методики обліку витрат на розробку нових продуктів, яка завжди сприятиме забезпеченню достовірності інформації, систематичному виявленню резервів зниження витрат, підвищенню аналітичної якості інформації.

Опис

Havrilenko, N. Accounting features of the display of costs on innovation in the practical activities of enterprises / N. Havrilenko // Proceedings of the II Intern. Scientific and Practical Conf. "Theoretical and practical aspects of modern scientific research". – Seoul, 2023. – P. 21–22.

Ключові слова

Бібліографічний опис