Раціональне регулювання головного суднового двигуна 6ЧН 32/40 (MAN 6L 32/40)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Матвєєва І. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В даній роботі виконується аналіз умов роботи суднового двигуна 6ЧН 32/40 (MAN 6L 32/40). Суднові двигуни внутрішнього згоряння міцно зайняли провідні позиції на світовому торговельному флоті як основні і допоміжні джерела енергії, що забезпечують як рух судна, так і виробництво електричної та інших видів енергії, що використовуються для підтримки технологічних процесів і життєдіяльності екіпажу та пасажирів. Впровадження нових технологій, пов'язаних з використанням електронних систем управління, а також переходом на газовий і газодизельний цикли, дозволило успішно розв’язати питання поліпшення екологічних показників суднових двигунів. Разом з тим сучасні двигуни мають відповідати до максимально високих екологічних показників. Стандартом підвищенням екологічних показників є IMO Tier II. Такий екологічний стандарт, що запроваджено з 2011 року, ставить вимогу до нормування викиди NOx. Згідно з технічними характеристиками двигуна MAN 6L 32/40, то викиди такого двигуна повинні бути не більше 9,68 г/(кВт·год) даного класу. В експлуатації двигуни внутрішнього згоряння відносно прості і технологічні, мають великий ресурс, часто сумірний з терміном служби судна, на якому вони встановлені. В дипломному проєкті увагу приділено детальними кресленнями, що дають уявлення про конструктивні рішення, які застосував виробник MAN Diesel & Turbo SE. Характеристики двигуна дозволяють оцінити рівень його технічних можливостей і ступінь досконалості. Для виконання розрахунків застосовується програма "Blitz-PRO", де здійснене моделювання як номінального режиму роботи двигуна з налаштуванням математичної моделі, так і статичної гвинтової характеристики двигуна. Отримані результати розрахунку ретельно звірялися з офіційними даними завода-виробника. Крім того, способи регулювання системи наддуву та розрахунки гвинтової характеристики двигуна при регулюванні турбокомпресора також виконувався в Blitz-PRO, що дозволив встановити найменшу витрату палива та покращити показники експлуатації, але винятком стало механічне перевантаження деталей двигуна. Разом з цим розглянуто питання охорони праці, довкілля і цивільного захисту та оборони, що нині мають високе значення для суспільства. Робота виконана українською мовою на 113 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 12 джерел. Графічна частина представлена на 5 кресленнях формату А1.

Опис

Матвєєва, І. С. Раціональне регулювання головного суднового двигуна 6ЧН 32/40 (MAN 6L 32/40) : магістерська робота ; спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / І. С. Матвєєва ; наук. кер. Ю. Л. Мошенцев. – Миколаїв : НУК, 2022. – 113 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис