Особливості профілактики травматизму та психоемоційного відновлення після ушкодження опорно-рухового апарату спортсменів зі стрибків на батуті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Іваненко, А. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Багаторічне вивчення локалізації та характеру травматичних пошкоджень опорно-рухового апарату при заняттях спортом виявило, що найбільш частою і найбільш серйозною травмою є пошкодження колінних суглобів (більше 50 %). Складні анатомічні і біомеханічні умови функціонування колінного суглоба, а також велике фізичне навантаження, особливо при опорі ноги з обертанням, роблять його пошкодження найбільш частими. Поширеність ушкоджень колінного суглоба у деяких видах спорту дуже висока; аналіз літератури та матеріалів досліджень показує, що найбільша кількість травм нижніх кінцівок серед представників різних видів спорту, спостерігається у спортсменів, які займаються стрибками на батуті. Травми опорно-рухового апарату є основною причиною перерви в тренувальному процесі, що відповідно веде до стійкого зниження рівня фізичної працездатності і якості життя спортсменів. Оцінка клінічного стану спортсменів з травмами нижніх кінцівок традиційно проводиться з урахуванням двох основних чинників: больових відчуттів і функціональних можливостей ураженого суглоба і нижніх кінцівок в цілому. Для об'єктивної оцінки клініко функціонального статусу спортсменів запропоновані численні клінічні, біомеханічні та електроміографічні методики. Однак жодна з них не дозволяє отримати уявлення про те, наскільки травма обмежує життєдіяльність спортсмена. Одним з нових критеріїв ефективності лікування, що отримали в останні роки широке поширення, є дослідження показників якості життя, котра є інтегральною характеристикою певних станів організму: фізичного, психологічного, емоційного і соціального, заснована на суб'єктивному сприйнятті особистості. Оцінка якості життя дозволяє тренеру та спортсмену здійснювати постійний моніторинг впливу засобів відновлення. Поєднані пошкодження структур колінного суглоба у представників стрибків на батуті представляють особливий вид патології, що вимагає спеціального відновлення. Одним з основних засобів батутистів є різні види фізичних вправ. Разом з тим, методика фізичної та психічного відновлення, а також їх вплив на якість життя спортсменів, особливо при поєднаних пошкодженнях, знаходиться в процесі постійного вивчення. Тому розробка, наукове обґрунтування та впровадження програми фізичної та психологічного відновлення є актуальним.

Опис

Іваненко, А. В. Особливості профілактики травматизму та психоемоційного відновлення після ушкодження опорно-рухового апарату спортсменів зі стрибків на батуті : магістерська робота ; спец. 017 “Фізична культура і спорт“ / А. В. Іваненко ; наук. кер. Т. Г. Болотникова. – Миколаїв : НУК, 2021. – 70 с.

Ключові слова

відновлення, фізичний стан, психологічний стан, здоров’я, психіка, 017 “Фізична культура і спорт“, recovery, physical condition, psychological state, health, psyche

Бібліографічний опис