Практика впровадження методів проблемного навчання інженерів-механіків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Кісєтов Ю. В.
Kisetov Yu.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Проаналізовано сучасний підхід до професійно-практичної підготовки фахівців рівня вищої освіти на основі методів проблемного навчання і вимог стандарту підготовки. Наведено деякі питання практичного досвіду використання методів проблемного навчання для спеціалізації «Управління судновими технічними системами і комплексами» за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Опис

Кісєтов, Ю. В. Практика впровадження методів проблемного навчання інженерів-механіків = The Practice of Implementation of Methods of Problem-Based Training of Mechanical Engineers / Ю. В. Кісєтов // Матеріали ХIII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2022. – С. 178–179.

Ключові слова

Бібліографічний опис