Компетенція центральних органів виконавчої влади у морській галузі Сполученого Королівства та України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Маргарян, В. В.
Margaryan, V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Світовий океан завжди відігравав значну роль у життєдіяльності людства та забезпеченні його існування. На сучасному етапі розвитку людської цивілізації важливе місце посідають морські перевезення та видобуток природних ресурсів у акваторіях морів та океанів. З метою забезпечення належного захисту навколишнього природного середовища та оптимального використання Світового океану при здійсненні господарської та інших видів діяльності людини кожна з держав нормативно врегульовує порядок використання водного простору у межах своєї акваторії і визначає перелік державних органів, які у подальшому будуть формувати та реалізовувати державну політику у даній галузі. З часу становлення України як незалежної держави, центральні органи виконавчої влади у морській галузі стрімко розвиваються та забезпечують розбудову України як морської держави. Для формування ефективної системи центральних органів виконавчої влади України у морській галузі та оптимізації їх діяльності є необхідність врахування досвіду та наукових здобутків як нашої держави, так і зарубіжних держав. У розділі 1 даної роботи розглянута компетенція та система центральних органів виконавчої влади у морській галузі Сполученого Королівства. Розділ 2 присвячений аналізу системи центральних органів виконавчої влади у морській галузі України та компетенції даних державних органів. У розділі 3 аналізуються спільні та відмінні риси центральних органів виконавчої влади Сполученого Королівства та України у морській галузі, а також проводиться аналіз ефективності виконання даними державними органами завдань державного управління у їх сфері з метою надання відповідних пропозицій щодо вдосконалення їх функціонування. Таким чином, у даній роботі розглянутоо органи виконавчої влади у морській галузі таких країн, як Великобританія та Україна, проаналізовано законодавство на підставі і у межах якого діють зазначені державні органи та спроба порівняти системи цих органів, виділити їх позитивні та негативні риси з метою встановлення можливостей удосконалення законодавства і оптимізації функціонування державного апарату в Україні.

Опис

Маргарян, В. В. Компетенція центральних органів виконавчої влади у морській галузі Сполученого Королівства та України = Competence of the central executive bodies in the maritime sector of the United Kingdom and Ukraine : магістерська робота ; спец. 081 “Право“ / В. В. Маргарян ; наук. кер. Г. О. Сандюк. – Миколаїв : НУК, 2020. – 101 с.

Ключові слова

компетенція, повноваження, центральний орган виконавчої влади у морській галузі, функція, завдання, виконавче агентство, урядовий департамент, 081 “Право“, competence, powers, central executive body in the maritime sector, function, tasks, executive agency, government department

Бібліографічний опис