Екологічне обгрунтування підвищення ефективності функціонування пасажирського транспорту та його інфраструктури в місті Миколаєві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Доргаліс, М. В.
Дорогаліс, О. В.
Dorgalis, M.
Dorgalis, J.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою кваліфікаційної роботи є аналіз шляхів удосконалення і розвитку системи пасажирського транспорту та його інфраструктури в м. Миколаєві з метою підвищення екологічної стійкості міста. В першому розділі наведено види впливу на навколишнє природне середовище при експлуатації міських транспортних засобів. Вивчено екологічні особливості транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння. У другому розділі проаналізовано види та джерела впливу автомобільних доріг на навколишнє природне середовище. Розглянуто проблеми дорожньо-транспортних подій і безпеки руху автомобілів в контексті сталої мобільності міста. У третьому розділі висвітлено сучасні тенденції розвитку міського громадського пасажирського транспорту в Україні. Обгрунтовано переваги та недоліки міського електричного пасажирського транспорту. Четвертий розділ присвячено дослідженню проблем функціонування системи громадського транспорту м. Миколаєва. Визначено шумові характеристики потоків трамваїв м. Миколаєва. Виконано розрахунки еквівалентного рівня шуму на автомобільній дорозі в межах міської території. У п’ятому розділі обґрунтовано напрями удосконалення мережі громадського пасажирського транспорту м. Миколаєва. Визначено переваги та недоліки різних типів живлення громадського транспорту з урахуванням екологічної складової. В шостому розділі наведено напрями розвитку екологічно безпечної альтернативної транспортної інфраструктури м. Миколаєва з метою сталого розвитку міста. У сьомому розділі визначено економічні інструменти зниження негативного впливу транспортного комплексу на навколишнє середовище. Економічно обґрунтовано заходи удосконалення мережі громадського електротранспорту міста Миколаєва. Восьмий розділ присвячено питанням охорони праці. Розглянуто шкідливі і небезпечні виробничі фактори при роботі водіїв громадського пасажирського транспорту та наведено вимоги безпеки праці водіїв тролейбусів. Кваліфікаційна робота складається із вступу, восьми розділів, висновків, списку використаних джерел. Основний зміст викладено на 206 сторінках, у тому числі – 49 рисунків, 41 таблиц. Список використаної літератури – 101 джерело.

Опис

Доргаліс, М. В. Екологічне обгрунтування підвищення ефективності функціонування пасажирського транспорту та його інфраструктури в місті Миколаєві = Ecological substantiation of increase of efficiency of functioning of passenger transport and its infrastructure in Mykolaiv : магістерська робота ; спец. 101 “Екологія“ / М. С. Дорогаліс, О. В. Дорогаліс ; наук. кер. О. А. Літвак. – Миколаїв : НУК, 2020. – 206 с.

Ключові слова

громадський транспорт, інфраструктура міського пасажирського транспорту, автобус, трамвай, тролейбус, велосипедна мережа, екологічна безпека, public transport, infrastructure of city passenger transport, bus, tram, trolleybus, electric bus, bicycle network, ecological safety, 101 “Екологія“

Бібліографічний опис