Бухгалтерський та податковий облік основних засобів (на прикладі ПП ВКФ "Калімера")

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Зубкова, Анастасія
Zubkova, Anastasiia

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дипломну роботу присвячено проблемі бухгалтерського та податкового обліку основних засобів. Обґрунтовані теоретичні, науково-методичні і прикладні питання бухгалтерського та податкового обліку основних засобів, розроблені практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення організації бухгалтерського і податкового обліку основних засобів на конкретному підприємстві. Проведено аналіз господарської діяльності і фінансового стану підприємства, розраховано показники ліквідності, платоспроможності, майнового стану, ділової активності. На основі критичного розгляду діючого порядку бухгалтерського і податкового обліку основних засобів показано неузгодженість окремих нормативних актів відносно бухгалтерського обліку і податкової звітності.

Опис

Зубкова, А. С. Бухгалтерський та податковий облік основних засобів (на прикладі ПП ВКФ "Калімера") : робота бакалавра ; 071 "Облік і оподаткування" / А. С. Зубкова ; наук. кер. Н. В. Гавриленко. – Первомайськ : ПФ НУК, 2020. – 98 с.

Ключові слова

облік, податковий облік, податкові зобов'язання, податкова звітність, розрахунки з бюджетом, основні засоби, основні фонди, амортизація, 071 "Облік і оподаткування", accounting, tax accounting, tax liabilities, tax reporting, calculations with the budge, fixed assets, fixed assets, depreciation

Бібліографічний опис