Проблеми та перспективи розвитку корпоративних відносин у реальному секторі економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Іртищева, І. О.
Салюк-Кравченко, О. О.
Irtyshcheva, I. A.
Saliuk-Kravchenko, O. O.
Иртыщева, И. А.
Салюк-Кравченко, А. А.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Досліджено сучасний стан корпоративного управління на підприємствах реального сектору економіки в сучасних реаліях, запропоновано шляхи удосконалення організаційних та економічних механізмів формування ефективної моделі розвитку корпоративного сектору на макро- та макро- рівнях, окреслено основні напрямки забезпечення стратегічного розвитку корпоративних підприємств в умовах змін.

Опис

Іртищева, І. О. Проблеми та перспективи розвитку корпоративних відносин у реальному секторі економіки / І. О. Іртищева, О. О. Салюк-Кравченко // Вісник ХНАУ. Сер. Економічні науки. – 2018. – № 3. – С. 420–432.

Ключові слова

корпоративна безпека, суб'єкт господарювання, корпоративні відносини, економічна безпека підприємства, corporate security, economic entity, corporate relations, enterprise economic security, корпоративная безопасность, субъект хозяйствования, корпоративные отношения, экономическая безопасность предприятия

Бібліографічний опис