Діагностичне оцінювання у викладанні іноземних мов в умовах дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Смуглякова, М. К.
Smuhliakova, M. K.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Діагностичне оцінювання базових знань та навичок студентів стало невіддільною частиною процесу викладання іноземних мов. Авторка підкреслює, що діагностичне тестування важливе для планування процесу подальшого навчання відповідно до можливостей і потреб студентів, що може забезпечувати послідовність у засвоєнні змісту вибраного мовного курсу. Уміле застосування різноманітних методів оцінювання з метою збору даних щодо рівня володіння іноземною мовою та сформованості навичок студентів дає змогу викладачеві диференціювати навчання кожного студента та контролювати весь процес навчання. Дистанційне навчання під час пандемії стало справжнім викликом для студентів та викладачів. Окреслено мету статті, яка полягає у дослідженні особливостей проведення діагностичного тестування під час вивчення іноземної мови в умовах онлайн-навчання. Наголошено на необхідності розроблення нових методів та засобів проведення діагностичного тестування дистанційно. Проаналізовано головні переваги проведення діагностичного тестування он-лайн. Наведено приклади використання популярних навчальних платформ та освітніх сервісів, таких як Online Test Pad, Master Test, ClassMaker, Google Classroom, Kahoot. Визначено основні переваги кожного ресурсу, які дають змогу проводити повноцінну діагностику навичок та знань студентів, надають можливість створення тестів за рівнем складності та звіту статистики успішності студентів за підсумками проведених тестів. Авторка наполягає, що проведення діагностичного тестування мовних навичок студентів за допомогою навчальних онлайн-ресурсів допомагає економити час, охопити велику кількість студентів, уникнути суб’єктивності в оцінюванні знань студентів та використовувати сучасні інноваційні технології під час проведення тестів. Наведено перспективи подальшого дослідження особливостей проведення діагностичного тестування з використанням сучасних технологій в умовах дистанційного навчання та визначено деякі ефективні шляхи їх удосконалення.

Опис

Смуглякова, М. К. Діагностичне оцінювання у викладанні іноземних мов в умовах дистанційного навчання = Diagnostic assessment in teaching foreign languages in distance learning / М. К. Смуглякова // Педагогічні науки: теорія та практика. – 2022. – № 1 (41). – С. 68–73.

Ключові слова

діагностичне тестування, навички, іноземна мова, рівень, оцінювання, навчальні ресурси, дистанційне навчання, diagnostic testing, skills, foreign language, level, assessment, educational resources, distance learning

Бібліографічний опис

Зібрання