Бухгалтерський і податковий облік витрат підприємства (на матеріалах Болградський Будівельний кооператив "Агробуд")

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Цапок, Тетяна
Tsapok, Tetiana

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційну дипломну роботу бакалавра присвячено проблемі дослідженню теоретичних і методологічних аспектів організації бухгалтерського і податкового обліку витрат, виявленні недоліків організації обліку. В роботі висвітлено сутність та описано історичний аспект дослідження економічної суті витрат; розкрито теоретико-методологічні аспекти бухгалтерського і податкового обліку витрат підприємства; досліджено та висвітлено виробничо-економічні особливості та оцінено фінансовий стан досліджуваного підприємства; оцінено стан ведення бухгалтерського та податкового обліку витрат та надано рекомендації щодо його покращення Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства, вивчено динаміку показників прибутковості, платоспроможності, оцінено фінансові результати діяльності підприємства за останні два роки. Також здійснено аналіз фінансових результатів. За результатами здійсненого у дипломній роботі аналізу діючого стану бухгалтерського та податкового обліку витрат підприємства встановлено, що в теперішній час процесу формування облікової політики стосовно витрат приділяється недостатньо уваги, як зі сторони бухгалтерської служби, так і зі сторони керівництва підприємства. Так, наприклад, в Наказі про облікову політику відсутній пункт, який регламентує застосування рахунків (субрахунків) для обліку витрат; не затверджено склад витрат, що формують виробничу собівартість продукції; не наведено перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат; не врегульовано облік транспортно-заготівельних витрат; не встановлено розмір добових витрат за відрядженнями. Відсутність наказу про організацію податкового обліку, відповідно, зумовило відсутність затверджених правил обліку невиробничих необоротних активів.

Опис

Цапок, Т. В. Бухгалтерський і податковий облік витрат підприємства (на матеріалах Болградський Будівельний кооператив "Агробуд") : робота бакалавра ; 071 "Облік і оподаткування" / Т. В. Цапок ; наук. кер. Н. В. Гавриленко. – Первомайськ : ПФ НУК, 2020. – 68 с.

Ключові слова

витрати, бухгалтерський облік, податковий облік, амортизація, собівартість, облікова політика, costs, accounting, tax accounting, depreciation, cost, accounting policy

Бібліографічний опис