Обґрунтування розвитку суднобудування у сфері національного ЗПГ флоту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Фрасинюк, І. І.
Фрасинюк, Т. І.
Бабаченко, М. В.
Frasyniuk, Ihor I.
Frasyniuk, Tetiana I.
Babachenko, Maryna V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. У статті аналізуються загальні тенденції розвитку флоту перевезення зрідженого природного газу (ЗПГ) у світі. Дано огляд тенденцій розвитку національного суднобудування України. З огляду на те, що Україна не володіє власними потужностями з прийому зрідженого газу, в статті вивчені можливості будівництва стаціонарного ЗПГ-терміналу на чорноморському узбережжі України. Розглянуто основні напрями розвитку світового та українського ринку суднобудування. Визначено ключові зміни динаміки на глобальному ринку зрідженого природного газу. Порівнюється попит на регіональних ринках зрідженого природного газу, аналізуються особливості, виділяється зональний попит і ключові гравці, висуваються перспективи розвитку. Подана характеристика основних проблем галузі, визначено необхідність державної підтримки галузі, а також відображені можливі перспективи розвитку і потенційні ринкові ніші. Дана оцінка перспективної потреби України в судах і морської техніки. Визначаються пріоритети національних і регіональних програм досягнення екологічної та транспортної безпеки. Враховуються напрями і найважливіші завдання спеціалізації в системі конкурентного позиціонування транспорту окремих країн і судноплавних підприємств. Представлені три основні напрями розвитку суднобудування в довгостроковій перспективі: екологічна безпека, безпека людського життя і економічна ефективність. У процесі аналізу критеріїв розвитку національного суднобудування України в статті враховуються обмеження в розвитку галузі, а також ключова передумова для її розвитку. У статті дано прогноз потреби у ЗПГ-флоті, з урахуванням глобальної ринкової кон’юнктури і зростання попиту на енергоносії. Розглянуто головні обмеження ефективного позиціювання національного суднобудування в глобальному ринку морської торгівлі. У статті обґрунтовано, що для досягнення енергетичної незалежності України потрібна реалізація стратегії будівництва ЗПГ-терміналу та флоту, що буде його обслуговувати. У статті узагальнено наявний міжнародний досвід у цьому напрямі і подана оцінка перспективи розвитку ЗПГ-суден і берегових ЗПГ-терміналів. Дано обґрунтування важливості будування ЗПГ-терміналу та спеціалізованого флоту для України. Зазначено, що це реальна можливість для створення енергетично незалежної країни та справжня диверсифікація поставок енергоносіїв.

Опис

Фрасинюк, І. І. Обґрунтування розвитку суднобудування у сфері національного ЗПГ флоту = Basis of Shipbuilding in the field of National LNG fleet / І. І. Фрасинюк, Т. І. Фрасинюк, М. В. Бабаченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2019. – № 2 (476). – С. 62–66.

Ключові слова

ринок зрідженого природного газу, морське адміністрування, енергетична незалежність, глобальне суднобудування, LNG-термінал, конкурентоспроможність флоту, експортно-кредитне агентство, конкурентоспроможність, проблеми розвитку, державна підтримка, liquefied natural gas market, maritime administration, energy independence, global shipbuilding, LNG terminal, fleet competitiveness, export credit agency, competitiveness, development problems, government support

Бібліографічний опис

Зібрання