Сучасні комп'ютерні технології і системи в задачах дослідження морехідних якостей суден

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Яглицький, Ю. К.
Кириченко, К. В.
Yahlytskyi, Yu. K.
Kyrychenko, K. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Сучасний етап розвитку суднобудування та судноплавства характеризується створенням складних зразків морської техніки, якими все важче управляти і приймати правильні рішення при виникненні небезпечних ситуацій. Аналіз аварій суден свідчить про те, що значна їх частка пов'язана з незнанням фактичних показників мореплавства в штормових умовах, тому проблема забезпечення безпеки мореплавства в усі часи зберігається актуальною. Зростаючий вплив системи "людина-судно" в процесі експлуатації суден обумовлює необхідність врахування підвищених вимог до безпеки. Дослідження морехідних якостей виконуються на основі аналізу динаміки судна і вимагає розробки нових підходів, що забезпечують надійні методи прогнозу. Це підкреслює актуальність постановки задачі аналізу і дослідження обчислювальних системо-комплексів, що визначають поведінку судна в різних ситуаціях з використанням методів математичного моделювання. Сучасні можливості обчислювальної техніки відкривають перспективи широкого використання засобів і методів математичного моделювання поведінки судна в умовах безперервної зміни зовнішнього середовища. Бортові обчислювальні комплекси (БОК), що створюються в даний час в дослідницькому проектуванні, і повинні забезпечити автоматизовану підтримку прийняття рішень з безпеки мореплавання. Інтегрований БОК – це система інтелектуальної підтримки судноводія, яка призначена для визначення мореплавності судна в даних умовах плавання при режимі руху, який використовується, і як уникнути випадків втрати мореплавства. В сучасних умовах інтегровані БОК можуть бути складовою частиною глобальних комп'ютерних систем, найбільш перспективними напрямками застосування яких є "е-навігація" та безекіпажне судноводіння, які є одними з ключових напрямків розвитку інформаційних технологій у морської галузі. Вивченню особливостей сучасних комп'ютерних технологій і систем з аналізу та прогнозу морехідних якостей суден та інноваційних технологій "е-навігації" й безекіпажного судноводіння і присвячено представлене дослідження.

Опис

Яглицький, Ю. К. Сучасні комп'ютерні технології і системи в задачах дослідження морехідних якостей суден = Modern computer technologies and systems in the problems of research of sea qualities of ships / Ю. К. Яглицький, К. В. Кириченко // Вчені записки ТНУ. Сер. Технічні науки – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2022. – Т. 33 (72), № 2. – С. 12–18.

Ключові слова

безпека мореплавства, морехідні якості, обчислювальний комплекс, інноваційні комп'ютерні технології та системи, "е-навігація", безекіпажне судноводіння, maritime safety, seaworthiness, computer complex, innovative computer technologies and systems, "e-navigation", unmanned navigation

Бібліографічний опис