Сучасні комп'ютерні технології і системи в задачах дослідження морехідних якостей суден

dc.contributor.authorЯглицький, Ю. К.
dc.contributor.authorКириченко, К. В.
dc.contributor.authorYahlytskyi, Yu. K.
dc.contributor.authorKyrychenko, K. V.
dc.date.accessioned2022-06-20T19:10:17Z
dc.date.available2022-06-20T19:10:17Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionЯглицький, Ю. К. Сучасні комп'ютерні технології і системи в задачах дослідження морехідних якостей суден = Modern computer technologies and systems in the problems of research of sea qualities of ships / Ю. К. Яглицький, К. В. Кириченко // Вчені записки ТНУ. Сер. Технічні науки – Київ : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2022. – Т. 33 (72), № 2. – С. 12–18.uk_UA
dc.description.abstractСучасний етап розвитку суднобудування та судноплавства характеризується створенням складних зразків морської техніки, якими все важче управляти і приймати правильні рішення при виникненні небезпечних ситуацій. Аналіз аварій суден свідчить про те, що значна їх частка пов'язана з незнанням фактичних показників мореплавства в штормових умовах, тому проблема забезпечення безпеки мореплавства в усі часи зберігається актуальною. Зростаючий вплив системи "людина-судно" в процесі експлуатації суден обумовлює необхідність врахування підвищених вимог до безпеки. Дослідження морехідних якостей виконуються на основі аналізу динаміки судна і вимагає розробки нових підходів, що забезпечують надійні методи прогнозу. Це підкреслює актуальність постановки задачі аналізу і дослідження обчислювальних системо-комплексів, що визначають поведінку судна в різних ситуаціях з використанням методів математичного моделювання. Сучасні можливості обчислювальної техніки відкривають перспективи широкого використання засобів і методів математичного моделювання поведінки судна в умовах безперервної зміни зовнішнього середовища. Бортові обчислювальні комплекси (БОК), що створюються в даний час в дослідницькому проектуванні, і повинні забезпечити автоматизовану підтримку прийняття рішень з безпеки мореплавання. Інтегрований БОК – це система інтелектуальної підтримки судноводія, яка призначена для визначення мореплавності судна в даних умовах плавання при режимі руху, який використовується, і як уникнути випадків втрати мореплавства. В сучасних умовах інтегровані БОК можуть бути складовою частиною глобальних комп'ютерних систем, найбільш перспективними напрямками застосування яких є "е-навігація" та безекіпажне судноводіння, які є одними з ключових напрямків розвитку інформаційних технологій у морської галузі. Вивченню особливостей сучасних комп'ютерних технологій і систем з аналізу та прогнозу морехідних якостей суден та інноваційних технологій "е-навігації" й безекіпажного судноводіння і присвячено представлене дослідження.uk_UA
dc.description.abstract1The current stage of development of shipbuilding and shipping is characterized by the creation of complex models of marine technology, which are increasingly difficult to manage and make the right decisions in dangerous situations. Analysis of ship accidents shows that a significant proportion of them is due to ignorance of the actual performance of navigation in stormy conditions, so the problem of ensuring the safety of navigation at all times remains relevant. The growing influence of the "man-ship" system in the operation of ships necessitates the need to take into account the increased safety requirements. Research on seaworthiness is based on the analysis of ship dynamics and requires the development of new approaches that provide reliable forecasting methods. This emphasizes the relevance of the problem of analysis and study of computer systems that determine the behavior of the ship in different situations using the methods of mathematical modeling. Modern capabilities of computer technology open up prospects for the widespread use of tools and methods of mathematical modeling of ship behavior in conditions of continuous change in the environment. On-board computing systems (OBCS), which are currently being developed in research design, and should provide automated support for maritime safety decision-making. Integrated OBCS is a system of intellectual support of the navigator, which is designed to determine the seaworthiness of the vessel in these conditions of navigation in the mode of movement used, and how to avoid loss of navigation. In modern conditions, integrated OBCS can be an integral part of global computer systems, the most promising areas of application of which are "e-navigation" and unmanned navigation, which are one of the key areas of information technology development in the maritime industry. The present study is devoted to the study of the features of modern computer technologies and systems for the analysis and forecasting of seaworthiness of ships and innovative technologies of "e-navigation" and unmanned navigation.uk_UA
dc.identifier.govdochttps://doi.org/10.32838/2663-5941/2022.2/03
dc.identifier.issn2663-5941 (Print)
dc.identifier.issn2663-595X (Online)
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/5546
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.ispartofseries656.61.052uk_UA
dc.subjectбезпека мореплавстваuk_UA
dc.subjectморехідні якостіuk_UA
dc.subjectобчислювальний комплексuk_UA
dc.subjectінноваційні комп'ютерні технології та системиuk_UA
dc.subject"е-навігація"uk_UA
dc.subjectбезекіпажне судноводінняuk_UA
dc.subjectmaritime safetyuk_UA
dc.subjectseaworthinessuk_UA
dc.subjectcomputer complexuk_UA
dc.subjectinnovative computer technologies and systemsuk_UA
dc.subject"e-navigation"uk_UA
dc.subjectunmanned navigationuk_UA
dc.titleСучасні комп'ютерні технології і системи в задачах дослідження морехідних якостей суденuk_UA
dc.title1Modern computer technologies and systems in the problems of research of sea qualities of shipsuk_UA
dc.title22022
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Yahlytskyi_Yu_2022 (2).pdf
Розмір:
455.73 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
стаття
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: