Аналіз фізико-хімічних показників мінеральної води асортименту супермаркетів Миколаївської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Матяшова, А. Д.
Matyashova, A. D.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Магістерська дипломна робота на тему "Аналіз фізико-хімічних показників мінеральної води асортименту супермаркетів Миколаївської області" представлена розрахунково-пояснювальною запискою на 94 аркушах та презентацією загальною кількістю слайдів 19. Структура роботи представлена вступом, п’ятьма розділами, висновками та списком використаних джерел. У роботі використано 20 таблиць та 11 рисунків, список використаної літератури містить 44 джерела. Об’єктом дослідження є минеральна вода, що реалізується у м. Миколаєві. Предметом дослідження є товарознавча характеристика, якість, безпечність та формування асортименту минеральної води. У вступі обґрунтована актуальність та практична цінність обраної теми. У першому розділі магістерської роботи дана загальна характеристика мінеральних вод.У другому розділі роботи розглянуто класифікація та значення мінеральних водойм.Третій розділ дипломної роботи присвячений виробництву мінеральної води на підприємстві.У четвертому розділі розглянутий економічний аналіз ринку мінеральних вод. П’ятий розділ роботи присвячений питанням охорони праці на підприємстві, також надано інформацію щодо безпеки праці при різних видах робіт у хімічній лабораторії. Результати роботи мають важливе теоретичне та практичне значення і з успіхом можуть бути використані для подальшої оцінки впливу на здоров'я людини.Магістерська робота виконана українською мовою.

Опис

Матяшова, А. Д. Аналіз фізико-хімічних показників мінеральної води асортименту супермаркетів Миколаївської області = Analysis of physical and chemical indicators of the Mykolaiv area supermarkets assortment mineral water : магістерська робота ; спец. 101 “Екологія“ / А. Д. Матяшова ; наук. кер. Г. Г. Трохименко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 92 с.

Ключові слова

мінеральні води, контроль якості, фізико-хімічні показники, 101 “Екологія“, mineral waters, quality control, physical and chemical indicators

Бібліографічний опис