Розробка системи форкамерно-факельного запалювання двигуна Rolls-Royce C26:33L6PG

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Мілінг А. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню ефективності роботи двигуна з форкамерно-факельним запалюванням, який встановлений на буксирі. В роботі проведений аналіз використання газоподібного палива, специфіки робочого процесу сучасних ДВЗ при роботі на газоподібному паливі, а також визначені основні властивості застосовуваних газів і особливості конструкції газових двигунів. Запропонована модернізована система паливоподачі та регулювання двигуна. Були визначені оптимальні значення кута випередження запалювання, коефіцієнта надлишку повітря та об’єм форкамери в залежності від обмежувальних характеристик. У розділах охорони праці та охорони навколишнього середовища проведено розрахунки та викладені заходи при виконанні яких забезпечується надійна і безпечна робота двигуна і буксиру в цілому. Робота виконана українською мовою на 77 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 10 джерел. Графічна частина представлена на 6 кресленнях формату А1.

Опис

Мілінг, А. С. Розробка системи форкамерно-факельного запалювання двигуна Rolls-Royce C26:33L6PG : магістерська робота ; спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / А. С. Мілінг ; наук. кер. А. Ю. Проскурін. – Миколаїв : НУК, 2022. – 79 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис