Approaches to the Formation of a Mechanism for Managing Innovation Processes in a Region

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Mihai, N. B.
Мігай, Н. Б.
Мигай, Н. Б.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено розробці теоретико-методологічних основ формування механізму управління інноваційними процесами в регіоні. Вказано, що особливої актуальності сьогодні набуває формування зазначеного механізму через кризові тенденції в розвитку економіки України, диспропорційність стану регіонів і складність функціонування ринкового середовища. Розроблено концептуальну схему механізму управління інноваційними процесами в регіоні та визначено його як єдину систему, взаємопов’язану сукупність організаційних, технічних, фінансових, економічних форм, методів і засобів впливу на інноваційні процеси, які застосовуються на різних рівнях управління з метою досягнення стабілізації та нарощування темпів регіонального розвитку та конкурентоспроможності. Розглянуто можливість застосування різних підходів до формування механізму управління інноваційними процесами, а саме: системного, диференційованого, програмно-цільового,проектного, логістичного, кластерного, ситуаційного та процесного. Обґрунтовано складові забезпечення реалізації механізму. За результатами проведеного дослідження зроблено висновки, що формування механізму управління інноваційними процесами в регіоні можливе за умови фінансової та організаційної підтримки державою регіональних ініціатив.

Опис

Mihai N. B. Approaches to the Formation of a Mechanism for Managing Innovation Processes in a Region = Підходи до формування механізму управління інноваційними процесами в регіоні // Проблеми економіки. – № 3 (37). – 2018. – С. 63–68.

Ключові слова

innovation process, region, management approach, mechanism for managing innovation processes in a region, інноваційний процес, регіон, підхід до управління, механізм управління інноваційними процесами в регіоні, инновационный процесс, регион, подход к управлению, механизм управления инновационными процессами в регионе

Бібліографічний опис

Зібрання