Application of accounting and analytical tools for justification of fixed assets development strategy

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Гавриленко, Наталія Вікторівна
Таран, Олександр Вікторович

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Доведено, що після прийняття стратегії протягом періоду її реалізації, повторюється цикл обліково-аналітичних даних і звітності для підтримки ефективності розвитку в межах обраної стратегії або для обґрунтування змін у стратегії розвитку основних засобів на наступний період. Це свідчить про наявність обліково-аналітичного забезпечення та його функціональне призначення як інструмента для обґрунтування та контролю виконання стратегії розвитку основних фондів

Опис

Гавриленко, Н. В. Application of accounting and analytical tools for justification of fixed assets development strategy / Н. В. Гавриленко, О. В. Таран // Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю ЛНАУ "Аграрна освіта: минуле, сучасне, майбутнє". – Слов’янськ : ЛНАУ, 2021. – С. 231–233.

Ключові слова

fixed assets, accounting and analytical support, tangible assets, information, accounting

Бібліографічний опис