Розробка електронного посібника з перекладознавства на тему: «Особливості перекладу юридичних текстів з англійської мови на українську»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Жажка, Л. Р.
Zhazhka, L. R.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Жажка Л. Р. Розробка електронного посібника з перекладознавства на тему: «Особливості перекладу юридичних текстів з англійської мови на українську». Дипломну роботу присвячено питанню розробки методичного посібника довідкового характеру з перекладознавства на тему: «Переклад юридичних текстів з англійської мови на українську». У роботі охарактеризовано поняття юридичного тексту та висвітлено його основні характеристики, а також проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників на класифікацію основних видів юридичного перекладу. Наведено основні лексичні та граматичні особливості перекладу юридичних текстів (контрактів). Проаналізовано основні труднощі в перекладі контрактів. Була запропонована покрокова методика перекладу контрактів, яка перш за все, передбачає аналіз основних лексичних та граматичних особливостей юридичних текстів, задля досягнення адекватності перекладу такого виду документів.

Опис

Жажка, Л. Р. Розробка електронного посібника з перекладознавства на тему: «Особливості перекладу юридичних текстів з англійської мови на українську» = Development of the study guide on translation studies on the topic: «Features of translation of legal texts from English into Ukrainian» : бакалаврська робота ; спец. 035 “Філологія“ / Л. Р. Жажка ; наук. кер. Н. С. Мочалова. – Миколаїв : НУК, 2021. – 76 c.

Ключові слова

юридичний текст, юридичний переклад, види юридичного перекладу, методика перекладу, контракт, 035 “Філологія“, legal text, legal translation, types of legal translation, translation methods, contract

Бібліографічний опис