Північне Причорномор’я в логістичній системі Чорного моря: короткий історичний огляд

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Торубара В. В.

Анотація

Логістика як наука і практика має свою історію. Північне Причорномор’я відіграє велику роль в сучасній логістиці України, Європи і світу. Автори зупиняються на основних етапах історії логістики на північних берегах Чорного моря.

Опис

Бобіна, О. В. Північне Причорномор’я в логістичній системі Чорного моря: короткий історичний огляд = The Northern Black Sea in the logistics system of the Black Sea: a brief historical overview / О. В. Бобіна, Н. А. Ганчо // Матеріали ХIII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2022. – С. 473–475.

Ключові слова

логістика, Північне Причорномор’я, Україна., історія, history, logistics, Northern Black Sea

Бібліографічний опис