Розробка методичного посібника з перекладознавства на тему: «Особливості аудіовізуального перекладу»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Матвєєва, І. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дипломна робота присвячена проблемі визначення місця аудіовізуального перекладу в перекладознавстві. У першому розділі дипломної роботи «Загальні відомості про аудіовізуальний переклад» систематизовано теоретичний матеріал із теми та розглянуто види аудіовізуального перекладу та його головні компоненти. У другому розділі «Практичні підходи до перекладу аудіовізуальної продукції» проведено лінгвістичний аналіз субтитрів і дубляжу на матеріалах конференцій TED TALKS, а також проаналізовано звукові та візуальні коди відеоряду. У третьому розділі роботи «Створення електронного посібника для кращого розуміння студентами аудіовізуального перекладу» розглянуто електронні платформи для навчання, розроблення субтитрування і дублювання. Описано електронний посібник, розроблений у рамках дослідження, та його структуру для засвоєння нового матеріалу та для самостійної роботи.

Опис

Матвєєва, І. С. Розробка методичного посібника з перекладознавства на тему: «Особливості аудіовізуального перекладу» = Development of a study guide of translation studies on the topic: Features of audiovisual translation : бакалаврська робота ; спец. 035 “Філологія“ / І. С. Матвєєва ; наук. кер. Н. С. Мочалова. – Миколаїв : НУК, 2021. – 88 c.

Ключові слова

аудіовізуальний переклад, кінотекст, кінодискурс, субтитрування, дублювання, TED TALKS, аудіовізуальні коди, електронний посібник, 035 “Філологія“, audiovisual translation, film text, film discourse, subtitling, dubbing, TED TALKS, audiovisual codes, electronic study guide

Бібліографічний опис