Бібліометричний аналіз наукових видань, в яких публікуються автори-НПП НУК ім. адм. Макарова (за даними наукометричної бази даних SCOPUS)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Костирко, Т. М.
Корольова, Т. Д.
Kostyrko, T. M.
Korolova, T. D.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. У статті представлені результати бібліометричного дослідження наукових видань, в яких публікуються автори-НПП НУК ім. адм. Макарова (за даними наукометричної бази даних Scopus), спрямованого на оцінювання результатів наукової діяльності. Отримані результати можна використовувати для подальшого підвищення публікаційної активності як авторів, так і університету в цілому.

Опис

Костирко, Т. М. Бібліометричний аналіз наукових видань, в яких публікуються автори-НПП НУК ім. адм. Макарова (за даними наукометричної бази даних SCOPUS) = Bibliometric analysis of scientific resources, in which the research results of the scientists of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding are published (based on Scopus) / Т. М. Костирко, Т. Д. Корольова // Матеріали ХІ міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". В 2 ч. – Миколаїв : НУК, 2020. – Ч. 2. – С. 257–263.

Ключові слова

бібліометрія, наукометричні бази даних, Scopus, показники публікаційної активності, наукометричний аналіз, НУК ім. адм. Макарова, bibliometry, scientometric data bases, indexes of publishing activity, Scopus, scientometric analysis, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

Бібліографічний опис