Проект модернізації системи теплопостачання дитячого садочка «Гранд-Гіпаніс» в м.Миколаєві з використанням сонячної енергії

Ескіз недоступний

Дата

2023

Автори

Биков, Артем
Bykov, A.O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на тему «Проект модернізації системи теплопостачання дитячого садочка «Гранд-Гіпаніс» в м. Миколаїв з використанням сонячної енергії». Об’єкт розробки – сонячні водонагрівальні установки. Мета роботи – теоретичне обгрунтування комплексного використання геліоустановок, теплових насосів і акумуляторів теплоти для вдосконалення і підвищення енергоефективності існуючих систем теплопостачання дитячого садочка «Гранд-Гіпаніс». Реалізація комплексного підходу до створення геліоустановок, енергетичний потенціал яких використовується в сукупності з відомими способами теплопостачання (включаючи теплові насоси та акумулятори теплоти), показала, що існує технічна можливість нагріву води в СВНУ для споживачів незалежно від нестабільності генерації сонячної енергії. Розроблено узагальнюючий показник (комплексна енергетична характеристика сонячного колектора), який визначається як відношення кількості теплової енергії, фактично виробленої колектором за день до кількості всієї надходить сонячної радіації в площину колектора. Комплексна енергетична характеристика сонячного колектора дозволяє проводити оцінку ефективності застосування сонячних колекторів різних типів. Основні результати кваліфікаційної роботи розглянуто та схвалено на X науково-практичному форумі «Енергозбереження як енергетична безпека України», ПННІ НУК імені адмірала Макарова, м. Первомайськ, 2022р. Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та графічної частини. Повний обсяг роботи налічує 73 сторінку друкованого тексту. Робота містить 17 таблиць; 13 рисунків; список використаних джерел з 39 найменувань на 4 сторінках.

Опис

Биков, А. О. Проект модернізації системи теплопостачання дитячого садочка "Гранд-Гіпаніс" в м. Миколаїв з використанням сонячної енергії. : бакалаврська робота ; 144 "Теплоенергетика" / А. О. Биков ; наук. кер. І. О. Жувагіна. – Первомайськ : ПННІ НУК, 2023. – 82 с.

Ключові слова

теплоенергетика, опалення, геліоколектор, аккумулятор теплоти, тепловий насос, сонячна водонагрівальна установка, 144 "Теплоенергетика"

Бібліографічний опис