Теоретична механіка: Методичні вказівки для підготовки та виконання практичних робіт Модуль "Динаміка"

Ескіз

Дата

2018

Автори

Лисих Алла

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки для практичних занять містять теоретичний матеріал, методику та приклади розв’язання задач з третього розділу теоретичної механіки: "Динаміка" у межах навчальної програми вищих технічних навчальних закладів. Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за спеціальностями 142 "Енергетичне машинобудування", 131 "Прикладна механіка" та 144 "Теплоенергетика" денної і заочної форм навчання.

Опис

Лисих, А. Ю. Теоретична механіка : метод. вказівки для підготовки та виконання практичних робіт. Модуль "Динаміка". – Первомайськ : Вид-во НУК, 2018. – 44 с.

Ключові слова

задачі динаміки, загальні теореми динаміки

Бібліографічний опис