Місце договору міжнародної купівлі-продажу товарів в системі міжнародних комерційних контрактів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Колесниченко, А. В.
Kolesnichenko, A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Тема магістерської роботи присвячена аналізу системи міжнародних комерційних контрактів та місця в ній договору міжнародної купівлі-продажу товарів. Договір (контракт) міжнародної купівлі-продажу є найбільш поширеною юридичною формою зовнішньоекономічної угоди. Його розробка (вироблення умов і складання проєкту), укладання та виконання вимагають спеціальних знань і навичок, врахування специфічних особливостей зовнішнього ринку. За своїм характером цей контракт, як і всі зовнішньоторговельні операції, пов'язаний з правом більш ніж однієї держави, внаслідок чого природним чином ускладнюється нормативна правова база, що забезпечує його функціонування. Істотні відмінності між національними законодавствами окремих країн, що зберігаються незважаючи на тенденцію гармонізації правових систем держав, в тому числі, що належать до різних правових інститутів, зумовлюють перевагу регламентації таких угод міжнародними договорами. Разом з тим відносна нечисленність і розрізненість таких актів обумовлює значну роль колізійних норм національного законодавства, уніфікованих норм міжнародного приватного права і міжнародних звичаїв. Дослідження взаємодії цих чотирьох складових в теорії і практиці правового регулювання міжнародної торгівлі являє собою актуальну задачу юридичної науки. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено історико-правові аспекти уніфікації права міжнародного комерційного контракту та охарактеризовано поняття міжнародного комерційного контракту, основні ознаки та принципи міжнародного комерційного контракту. В другому розділі розглянуто поняття і правове регулювання міжнародної купівлі-продажу товарів. В третьому розділі охарактеризовано порядок укладення міжнародного комерційного контракту, форма, зміст і структура договору міжнародної купівлі-продажу товарів. Список використаних джерел містить 54 найменування. Загальний обсяг роботи – 114 сторінок.

Опис

Колесниченко, А. В. Місце договору міжнародної купівлі-продажу товарів в системі міжнародних комерційних контрактів = The place of the international sales contract in the system of international commercial contracts : робота на здобуття рівня магістра ; спец. 081 “Право“ / А. В. Колесниченко ; наук. кер. Ю. В. Ломжець. – Миколаїв : НУК, 2020. – 114 с.

Ключові слова

міжнародний контракт, зовнішньоекономічний договір, міжнародна купівля-продаж, правове регулювання, уніфікація, спеціальність : 081 “Право“, international contract, foreign trade agreement, international sales contract, legal regulation, unification

Бібліографічний опис