Управління комерційною діяльністю підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Пасічник, Руслан
Pasichnyk, Ruslan

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Тема кваліфікаційної бакалаврської роботи присвячена управлінню комерційною діяльністю підприємства. Також, на сьогоднішній день вона є актуальною та проблематика обумовлена, перш за все, тією роллю, яку відіграє комерційна діяльність у сфері торгівлі. У роботі наведені теоретичні основи управління комерційною діяльністю підприємства, основні принципи, функції і методи механізму управління комерційною діяльністю. Розглянута сутність, складові елементи і специфіка комерційної діяльності в ринкових умовах господарювання. Проведено дослідження управління комерційною діяльністю підприємства, оцінка ефективності управління маркетинговою діяльністю та запропоновані напрямки удосконалення управління комерційною діяльністю, а саме застосування маркетингового дослідження як основи планування комерційної діяльності. Були запропоновано запровадження організаційного забезпечення маркетингової логістики підприємства. Результати дослідження спрямовані на те, що система управління комерційною діяльністю потребує кардинального перетворення усіх своїх основних складових, вона перестала відповідати зміненим умовам господарювання та новим завданням розвитку економіки. При цьому необхідно враховувати, що всі елементи комерційної діяльності слід розглядати не окремо, а в їхньому взаємозв’язку та взаємообумовленості.

Опис

Пасічник, Р. О. Управління комерційною діяльністю підприємства : робота бакалавра ; 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / Р. О. Пасічник ; наук. кер. І. А. Хмарська. – Первомайськ : ПФ НУК, 2021. – 97 с.

Ключові слова

комерційна діяльність, управління, планування, асортимент, маркетинг, маркетингові дослідження, асортимент товару, 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Бібліографічний опис