Compensation system precision manufacturing parts gyroscopic instruments

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Ivanenko, Ruslan O.
Murakhovskyi, Serhii A.
Іваненко, Р. О.
Мураховський, С. А.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Стаття присвячена питанням, пов’язаним з геометричною точністю виготовлення деталей циліндричної форми на токарних верстатах з системами CNC. Досліджується можливість отримання високоточних геометричних форм циліндричного вигляду за допомогою комплексної адаптивної системи процесом металообробки. Процес торкання є головним формотворчим фактором, який має безпосередній вплив на якість кінцевого продукту виробництва, а його контроль є важливим фактором підтримки високоякісної технології. Особливу увагу необхідно приділяти стану різального інструменту, тому що він є найбільш ненадійним елементом технологічної обробної системи, і від його стану безпосередньо залежить якість поверхневого шару і розмірна точність оброблювальної деталі. Для токарної обробки доцільно створення системи функціональної діагностики, яка відстежує перебіг процесу. Під час створення системи діагностики необхідно вибрати параметри, які легко виміряти і які несуть всю необхідну інформацію про процес. Як показують дослідження, з усього набору параметрів, що характеризують протікання процесу різання, найбільш зручною є віброакустична емісія. Але важливим елементом є місце установки датчика, оскільки неправильна його установка вносить небажані перешкоди в сигнал і не дозволяє виявити всі складники коливального процесу. Підсумковим етапом є обробка і аналіз отриманого сигналу. Найбільш повне уявлення про протікання процесу можна отримати, розглянувши спектральні характеристики отриманого сигналу. Сучасна обчислювальна техніка має високу продуктивність і дозволяє в режимі реального часу обробити сигнал і отримати всі необхідні нам дані. У результаті проведеного аналізу створено класифікацію приладів реєстрації торкання, яка дозволяє визначити вимоги до принципів побудови систем датчиків, їх необхідні технічні характеристики та аспекти застосування; сучасна система торкання повинна мати велику швидкодію (не менше за 100 мкс) та можливість задовільного розташування на інструменті або поблизу нього; визначено, що найбільш ефективні системи торкання для контролю процесу механообробки повинні мати такі інформаційні виходи до CNC технологічного обладнання: присутність; відстань; торкання; якість торкання; готовність, що підвищує якість прецизійних технологічних процесів механообробки.

Опис

Ivanenko, R. O. Compensation system precision manufacturing parts gyroscopic instruments = Компенсаційна система прецизійного виготовлення деталей гіроскопічних приладів / R. O. Ivanenko, S. A. Murakhovskyi // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2021. – № 1 (484). – С. 75–79.

Ключові слова

geometric precision, machining accuracy, gyroscopic devices, control system, acoustic sensor, геометрична точність, точність обробки, гіроскопічні прилади, система управління, акустичний датчик

Бібліографічний опис

Зібрання