Бухгалтерський облік витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах аквакультури (на матеріалах ТОВ «АТЛАНТА»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Мазур, Владислав

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ПННІ НУК імені адмірала Макарова

Анотація

На досліджуваному підприємстві не передбачено облік довгострокових біологічних активів через наявність особливостей даного виду економічної діяльності. Об'єктами обліку на підприємстві є: додаткові біологічні активи: матеріал для розведення риби, зокрема: личинки, мальки, цьоголітки, однорічки, ремонтний молодняк, плідники; сільськогосподарська продукція: товарна риба. Вирощування товарної риби на ТОВ «Атланта» - це остання стадія виробництва у рибницькому господарстві. Товарна риба вважається сільськогосподарською продукцією. Облік витрат, понесених на вирощування товарної риби, ведеться за відповідними субрахунками другого та третього порядків рахунку 23. В результаті проведеного нами дослідження було зроблено висновки та надано пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку накладних витрат, що сприяють раціональному його веденню та застосуванню методики обліку альтернативної діючої в ТОВ «Атланта».

Опис

Мазур, В. А. Бухгалтерський облік витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах аквакультури (на матеріалах ТОВ «АТЛАНТА») : бакалаврська робота ; спец. 071 "Облік і оподаткування" / В. А. Мазур ; наук. кер. Н. В. Гавриленко. – Первомайськ : ПННІ НУК, 2023. – 55 с.

Ключові слова

облік, витрати, облікова політика, калькулювання, собівартість, рибництво, аквакультура, 071 "Облік і оподаткування"

Бібліографічний опис