Землепорядні аспекти формування екологічного каркасу оптимального агроланшафту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Артамонов, В. В.
Василенко, М. Г.
Міхно, П. Б.
Artamonov, Volodymyr V.
Vasylenko, Maryna H.
Mikhno, Pavlo B.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Аналізується проблема оптимізації агроландшафту через просторову та структурно-функціональну організацію його екологічного каркасу із стабілізуючих земельних угідь. Оцінено позитивний вплив лісів і водоймищ на характеристики мікроклімату агроландшафту. Основним результатом дослідження став розвиток системного підходу до формування екологічного каркасу оптимального агроландшафту.

Опис

Артамонов, В. В. Землепорядні аспекти формування екологічного каркасу оптимального агроланшафту = Agricultural aspects of the formation of ecological framework for an optimal agrolandscap / В. В. Артамонов, М. Г. Василенко, П. Б. Міхно // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2018. – № 1–2 (473). – С. 32–36.

Ключові слова

оптимальний агроландшафт, мікроклімат, екологічний каркас, земельні угіддя, оптимальный агроландшафт, микроклимат, экологический каркас, земельные угодья, optimal agrolandscape, microclimate, ecological framework, lands

Бібліографічний опис

Зібрання