Мотивація розвитку масового спорту та залучення людей до регулярної оздоровчої фізичної активності у системі мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Суслова, О. М.
Suslova, O. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Суслова О. М. Мотивація розвитку масового спорту та залучення людей до регулярної оздоровчої фізичної активності у системі мережі центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх". – Рукопис Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Кафедра Теоретичних основ олімпійського та професійного спорту. – Миколаїв, 2022. – 82 с. Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню мотивації розвитку масового спорту. Окрема увага приділяється питанню залучення населення до регулярної фізичної активності, використовуючи досвід роботи мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». У магістерській роботі проведено соціологічне дослідження за допомогою опитування учасників спортивно-масових та фізкультурно- оздоровчих заходів, з метою визначення рівня вмотивованості занять масовим спортом. Вагомим є те, що робота містить рекомендації щодо покращення рівня мотивації населення, які можуть бути використані в роботі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Опис

Суслова, О. М. Мотивація розвитку масового спорту та залучення людей до регулярної оздоровчої фізичної активності у системі мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» = Motivation of the development of mass sports and involvement of people in regular health-improving physical activity in the system of the network of physical health centers "Sport for all" : магістерська робота ; спец. 017 ''Фізична культура і спорт'' / О. М. Суслова ; наук. кер. В. М. Деркач. – Миколаїв : НУК, 2022. – 85 с.

Ключові слова

фізична культура, спорт, масовий спорт, фізична активність, мотивація, «Спорт для всіх», 017 ''Фізична культура і спорт'', physical culture, sports, mass sports, physical activity, motivation, “Sport for all”

Бібліографічний опис