Публікаційна активність здобувачів наукового ступеня PHD як оцінка їх наукової діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Костирко Т. М.
Білоножко К. С.
Kostyrko T. M.
Bilonozko K. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У доповіді представлені результати другого етапу моніторингу публікаційної активності здобувачів наукових ступенів PhD у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова на основі даних наукометричних БД Scopus і Web of Science, спрямованого на оцінювання результатів їхньої наукової діяльності. Розглянуто пріоритетні завдання НБ НУК щодо підвищення публікаційної активності здобувачів наукового ступеня PhD, а саме: сприяння формуванню знань і навичок щодо роботи з науковою інформацію, оволодіння стратегіями пошуку наукової літератури та інформації загалом, набуття компетентностей, достатніх для представлення наукових результатів у публікаціях, що входять до наукометричних баз даних. Оприлюднення результатів дослідження спрямоване на підвищення публікаційної активності здобувачів наукових ступенів.

Опис

Костирко, Т. М. Публікаційна активність здобувачів наукового ступеня PHD як оцінка їх наукової діяльності = Publication activity of PhD degree holders as an assessment of their scientific activity / Т. М. Костирко, К. С. Білоножко // Матеріали ХIV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2023. – С. 551–555.

Ключові слова

Бібліографічний опис