Тренажерна підготовка суднових електротехнічних офіцерів за освітньо-професійною програмою "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглядаються питання тренажерної підготовки студентів з використанням навчально-тренажерного стенду суднової електростанції (НТССЕС). НТССЕС має у своєму складі дві ідентичні за своєю структурою та схемними рішеннями генераторні секції, які дозволяють виконувати різноманітні практичні та науково-експериментальні дослідження у галузі якості електроенергії, що виробляється, паралельної роботи генераторів, розподілу навантаження, захисту генераторних агрегатів та ін.

Опис

Жук, Д. О. Тренажерна підготовка суднових електротехнічних офіцерів за освітньо-професійною програмою "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики" = Exercise Training of Ship Electrical Officers Under the Educational and Professional Program "Operation of Ship Electrical Equipment and Automation Equipment" / Д. О. Жук, В. К. Чекунов, С. Ю. Александровський // Матеріали ХIII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2022. – С. 358–362.

Ключові слова

тренажер, електроенергетична система судна, генераторна секція, управління, функціональні операції електромеханіка, simulator, ship's power system, generator section, control, functional operations of electromechanics

Бібліографічний опис