Застосування засобів комп’ютерного зору для збільшення ефективності перехідного процесу згорання газу всередині котла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Арзікулов, Т. С.
Грудзинський, Ю. Є.
Бунке, О. С.
Arzikulov, Tymur S.
Hrudzynskiyj, Yulian Ye.
Bunke, Oleksandr S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Метою даної роботи є виявлення можливості застосування засобів комп’ютерного зору та регулювання на основі аналізу спектрального сліду факела для оптимізації процесу згорання газів у котлах ТЕС та пришвидшення протікання перехідних процесів у разі зміни режиму чи навантаження. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: дослідження та аналіз наявної науково-методичної бази щодо регулювання процесу горіння газо-повітряної суміші в котлах та наукової бази щодо вивчення характеристик процесу горіння; дослідження можливості використання методів комп’ютерного зору для оптимізації зазначеного процесу. Об’єктом дослідження роботи є система подачі газо-повітряної суміші в топку котла. Предметом дослідження є система регулювання подачі газо-повітряної суміші в топку котла. Методика. Дослідження проводилось на основі застосування загальних методів теорії автоматичного управління та нечіткого регулювання. Застосовувалися методики комп’ютерного зору, а саме отримання спектральних та інших характеристик зображення, методики визначення меж об’єктів, методики термографії та спектрографії. Результати. Наукова новизна використаних методів керування полягає в наступному: вперше запропоноване використання регулювання процесу подачі газо-повітряної суміші на основі аналізу спектрального сліду факелу ще не використовувалося. У нашому дослідженні висловлюється ідея застосування засобів комп’ютерного зору для керування процесом спалення палива, а також концепція спалювання палива з низьким надлишком кисню. Практична значимість. Очікувані результати від впровадження системи такі: зниження часу протікання перехідних процесів, можливість використання екстремальних режимів горіння, можливість отримання додаткової інформації про якість горіння та склад димових газів, а отже й самого палива. Також використання засобів комп’ютерного зору дозволить отримати інформацію про стабільність та площу факела, що підвищить якість та безпеку роботи котлоагрегатів.

Опис

Арзікулов, Т. С. Застосування засобів комп’ютерного зору для збільшення ефективності перехідного процесу згорання газу всередині котла = Application of computer vision to increase the efficiency of transitional gas combustion process inside the boiler / Т. С. Арзікулов, Ю. Є. Грудзинський, О. С. Бунке // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2021. – № 2 (485). – С. 30–35.

Ключові слова

комп’ютерний зір, спектральний аналіз, термографія, горіння, оптимізація, нечітке регулювання, мультиспектральні камери, газові котли, енергетика, computer vision, spectral analysis, thermography, combustion, optimization, fuzzy control, multispectral cameras, gas boilers, energy

Бібліографічний опис

Зібрання