Обоснование рациональной последовательности способов аэрозольных градиентных технологий в элементах судовых энергетических установок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Шевцов, А. П.
Кузнецов, Г. В.
Shevtsov, Anatolii P.
Kuznetsov, Heorhii V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. У статті пропонуються результати дослідження впливу послідовності способів аерозольних градієнтних технологій і їх режимних параметрів, які залежать від ходового часу і навантаження енергетичної установки судна на їх газоочисні пристрої. Метою дослідження є забезпечення необхідного рівня ефективного очищення шляхом комбінування різних процесів і способів градієнтного переносу аерозолів для забезпечення заданих техніко-економічних показників суднових енергетичних установок. Основне завдання дослідження – обґрунтувати вибір раціональної послідовності способів аерозольних градієнтних технологій в елементах суднових енергетичних установок і запропонувати шляхи вдосконалення очисних пристроїв. Об’єктом дослідження є процеси очищення аерозольних середовищ у суднових енергетичних установках і системах життєзабезпечення. Предмет дослідження – характеристики послідовності процесів градієнтного перенесення аерозольних середовищ в примежових шарах багатофункціональних поверхонь і їх показники фракційної ефективності очищення в суднових енергетичних установках і системах життєзабезпечення. Метод дослідження – розрахунково-експериментальний метод визначення індивідуальних показників фракційної ефективності за послідовного проведення подій з урахуванням масогабаритних і режимних показників газоочисних пристроїв. В результаті дослідження на основі комплексного показника ефективності сепарації, який враховує ефективність очищення, компактність пристрою і умови його експлуатації, обґрунтовано раціональний спосіб вибору послідовності дій термо-, акустико- і фотофоретічних ефектів і сил поверхневого натягу в аерозольних градієнтних технологіях для очисних пристроїв. Практичне значення одержаних результатів полягає в пропозиції напрямів вдосконалення суднових енергоустановок і систем життєзабезпечення з очисними пристроями.

Опис

Шевцов, А. П. Обоснование рациональной последовательности способов аэрозольных градиентных технологий в элементах судовых энергетических установок = Substantiation of the rational sequence of processes of aerosol gradient technologies in elements of ship power plants / А. П. Шевцов, Г. В. Кузнецов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2019. – № 3 (477). – С. 18–26.

Ключові слова

осаждение, фракционная эффективность, частица, эксплуатационные показатели, многофазный поток, осадження, фракційна ефективність, частинка, експлуатаційні показники, багатофазний потік, suppression, fractional efficiency, particle, operational factors, multiphase flow

Бібліографічний опис

Зібрання