Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за освітньопрофесійною програмою "Облік і аудит" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління і адміністрування"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Гавриленко, Н. В.
Грищенко, О. В.
Козіцька, Н. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки і завдання для виконання практичних робіт з дисципліни "Стратегічний управлінський облік" підготовлений на основі типової робочої і навчальної програм для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 "Облік і оподаткування" (магістр). Посібник включає завдання для практичних робіт, самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання, теми рефератів до кожної теми навчальної дисципліни.

Опис

Гавриленко, Н. В. Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за освітньопрофесійною програмою "Облік і аудит" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління і адміністрування"/ Н. В. Гавриленко, О. В. Грищенко, Н. О. Козіцька. – Первомайськ : ПФ НУК, 2018. – 36 с.

Ключові слова

облік, стратегічний управлінський облік, прогнозування, витрати, моделі, стратегія

Бібліографічний опис