Адміністративно-правове забезпечення ґендерної рівності проходження служби в Збройних Силах України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Александрова, А. І.
Aleksandrova, A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Тема магістерської роботи присвячена проблематиці інтегрування та забезпечення ґендерної рівності чоловіків і жінок під час проходження служби в ЗСУ. У зв’язку з цим, у роботі було досліджено теоретичний та практичний аспекти визнання, закріплення та реалізації принципів рівності чоловіків та жінок у секторі безпеки і оборони України із врахуванням ситуації збройної агресії проти України й необхідності розбудови ЗСУ за стандартами НАТО. Як наслідок, було досліджено загальні положення адміністративно-правового забезпечення ґендерної рівності під час проходження служби в ЗСУ, а також розглянуто міжнародні стандарти забезпечення ґендерної рівності з метою їх імплементації в законодавство України. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено історико-правові аспекти становлення ґендерної рівності та охарактеризовано особливості забезпечення ґендерної рівності в ЗСУ як об’єкта адміністративно правового регулювання в цілому. В другому розділі розглянуто адміністративно-правові гарантії забезпечення ґендерної рівності проходження служби у ЗСУ, зокрема: проаналізоване правове регулювання забезпечення ґендерної рівності в ЗСУ, а також досліджено механізми реалізації ґендерної рівності в ЗСУ та розкрито особливості адміністративного і судового захисту. В третьому розділі охарактеризовано міжнародний досвід у сфері забезпечення ґендерної рівності у секторі оборони та його впровадження в Україні. Результати роботи або окремих положень представлені до практичного застосування щодо подолання прогалин чинного законодавства в частині забезпечення ґендерної рівності в ЗСУ, а також у практичному застосуванні деяких положень роботи щодо подолання дискримінації за ознакою статі у сфері безпеки і оборони. Список використаних джерел містить 110 найменувань. Загальний обсяг роботи – 96 сторінок.

Опис

Александрова, А. І. Адміністративно-правове забезпечення ґендерної рівності проходження служби в Збройних Силах України = Administrative and legal support of gender equality of service in the Armed Forces of Ukraine : робота на здобуття рівня магістра ; спец. 081 “Право“ / А. І. Александрова ; наук. кер. О. П. Сікорський. – Миколаїв : НУК, 2020. – 96 с.

Ключові слова

ґендерна рівність, ґендерна дискримінація, Збройні Сили України, жінки-військовослужбовці, стандарти НАТО, спеціальність : 081 “Право“, gender equality, gender discrimination, Armed Forces of Ukraine, women servicemen, NATO standards

Бібліографічний опис