Структура системи керування маршовим рухом засобу морської робототехніки з гідробіонічним рушієм

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Блінцов, В. С.
Ольшевський, С. І.
Blintsov, Volodymyr S.
Olshevskyi, Serhii I.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Проаналізовано принципи побудови та особливості структури систем керування засобами морської робототехніки, зокрема з гідробіоничними рушіями. Обґрунтовано доцільність використання ієрархічної структури зі значною автономністю окремих рівнів. Визначено структуру системи автоматичного керування плавниковим гідробіонічним рушієм типу тунця. Для вирішення поставлених завдань використовуються методи комп’ютерного моделювання, спеціальних розділів теорії автоматичного керування у частині синтезу нелінійних та дискретних систем керування, системи автоматизованого проектування апаратних та програмних засобів систем автоматичного керування. Розробка структури системи автоматичного керування плавниковим рушієм типу тунця та визначення її місця в загальній ієрархічній структурі системи керування засобами морської робототехніки дало змогу визначити вимоги до апаратної та програмної частин системи автоматичного керування рушієм. Синтезована схема може слугувати прототипом для побудови системи автоматичного керування рухом автономних ненаселених підводних апаратів із гідробіоничними рушіями. Використовування синтезованої раніш моделі кінематики рушія типу тунця дає змогу підвищити точність і забезпечити керованість на всіх ділянках циклу роботи плавникового рушія. На базі розробленої блок-схеми алгоритму роботи мікроконтролера можливо реалізовувати необхідні закони керування плавниковим рушієм. Подальші дослідження передбачають уточнення математичних моделей, розробку діючого зразка системи автоматичного керування та рушія і дослідження їх роботи в комплексі.

Опис

Блінцов, В. С. Структура системи керування маршовим рухом засобу морської робототехніки з гідробіонічним рушієм = Structure of the control system for march movement of marine robotics equipment with a hydrobionic propulsion / В. С. Блінцов, С. І. Ольшевський // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2020. – № 2 (480). – С. 68–78.

Ключові слова

система керування, робототехніка, гідробіоничний рушій, мікроконтролер, control system, robotics, hydrobionic propulsion, microcontroller

Бібліографічний опис

Зібрання