Покращення ефективних показників автомобільного дизельного двигуна потужністю 45 кВт за рахунок вдосконалення системи подачі палива. Прототип 4Ч 7,6/8,4

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В кваліфікаційній роботі, відповідно до завдання запропоновано рішення щодо покращення ефективних показників автомобільного дизельного двигуна на базі двигуна-прототипу 4Ч 7,6/8,4 потужністю 45 кВт за рахунок вдосконалення системи подачі палива. Розглянуто та описано особливості конструкції та роботи двигуна-прототипу. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна та на основі отриманих результатів побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моментів, що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано систему подачі палива штатного двигуна, розглянуто її переваги та недоліки. Розглянуто можливість роботи паливної апаратури дизеля на альтернативному рідкому паливі. Проаналізовано особливості застосування альтернативного рідкого палива та запропоновано комплекс заходів щодо переводу двигуна на двох і більше паливний режим роботи. Здійснено розрахунок параметрів паливної апаратури з урахуванням використання альтернативного рідкого палива. Здійснено порівняльний аналіз отриманих результатів щодо застосування штатного дизельного та альтернативного рідкого палива. Розглянуто проблеми шкідливого впливу проектованого дизельного двигуна на навколишнє середовище під час роботи. Визначено кількісні показники викиду основних токсичних компонентів проектованого двигуна. Проаналізовано основні небезпеки, які можуть виникати під час ремонту та експлуатації двигуна, та запропоновано заходи щодо їх запобігання. Визначено рівні шуму та вібрації проектованого двигуна.

Опис

Доценко, В. В. Покращення ефективних показників автомобільного дизельного двигуна потужністю 45 кВт за рахунок вдосконалення системи подачі палива. Прототип 4Ч 7,6/8,4 : магістерська робота ; спец. 131 ''Прикладна механіка'' / В. В. Доценко ; наук. кер. В. В. Нестеренко. – Первомайськ : ПННІ НУК, 2023. – 93 с.

Ключові слова

автомобіль, дизель, робочий цикл, система подачі палива, альтернативне паливо, токсичні викиди, вібрація, шум, 131 ''Прикладна механіка'', automobile, diesel engine, duty cycle, fuel supply system, alternative fuel, toxic emissions, vibration, noise

Бібліографічний опис