Дослідження методів розробки інформаційної системи з аналізу обробки сировини на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Кальтя, Л. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дипломній роботі розробляється інформаційна система обліку вторинної сировини на виробничо-заготівельному підприємстві. У ході розробки ІС проведено аналіз предметної області, обґрунтовано необхідність створення АС, сформовані вимоги користувача до ІС, а також розроблена концепція ІС. Дипломна робота виконана на аркушах А4, містить 16 рисунків, 16 лістингів, 11 таблиць, список використаної літератури із 12 найменувань. Обсяг роботи становить 88 аркушив. Робота виконана українською мовою.

Опис

Кальтя, Л. В. Дослідження методів розробки інформаційної системи з аналізу обробки сировини на підприємстві : магістерська робота ; спец. 126 “Інформаційні системи та технології“ / Л. В. Кальтя ; наук. кер. В. Ф. Ажищев. – Миколаїв : НУК, 2021. – 68 с.

Ключові слова

інформаційна система, модернізації процесів збору, задачі, вимоги, операційна система, інформаційні потоки, 126 “Інформаційні системи та технології“

Бібліографічний опис