Аналіз маркетингової діяльності машинобудівних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Луц, Д. М.
Lutz, D. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Луц Д. М. «Аналіз маркетингової діяльності машинобудівних підприємства» магістерська робота на здобуття другого ступеня вищої освiти «магiстр». – Нацiональний унiверситет кораблебудування iменi адмiрала Макарова, м. Миколаїв, 2022. Метою квалiфiкацiйної роботи є дослідження ефективного використання маркетингової діяльності та вибір напрямків її вдосконалення і розробка практичних рекомендацій та оцінка таких рекомендацій при здійсненні маркетингової діяльності ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект». Об'єктом дослiдження є процеси організації маркетингової діяльності підприємства. В квалiфiкацiйнiй роботi здійснено теоретичне узагальнення і нові рекомендації щодо удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві. Дослідження дало змогу систематизувати, доповнити та розвинути теоретико – методологічні та концептуальні засади і сформувати науково-методичні підходи до організації маркетингу на підприємстві. Проведено вдосконалення структури бюджету маркетингових комунікацій та інструментів, які забезпечували зростання фінансового результату від їх використання. Досліджено ефективну маркетингову діяльність при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення маркетингу на підприємстві ДП НВКГ «ЗОРЯ»-«МАШПРОЕКТ».

Опис

Луц, Д. М. Аналіз маркетингової діяльності машинобудівних підприємств = Analysis of marketing activities of machine-building enterprises : робота мігстра ; спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / Д. М. Луц ; наук. кер. О. П. Корнієнко. – Миколаїв : НУК, 2022. – 84 с.

Ключові слова

маркетингова діяльність, підприємство, партнери, замовник, економіка, ринок, 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", marketing activity, enterprise, partners, customer, economy, market

Бібліографічний опис