Опір матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Коростильов, Л. І.
Лугінін, О. Є.
Коршиков, Р. Ю.
Спіхтаренко, В. В.
Клименков, С. В.
Терлич, С. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У посібнику наводяться основи теорії опору матеріалів за темами навчальної програми: вступ до дисципліни; напруження та деформації в пружному тілі; розтягання–стискання ступеневого брусу; зрізання та зминання з’єднувальних елементів конструкцій; геометричні характеристики плоских перерізів бруса; кручення бруса; механічні характеристики конструкційних матеріалів і види їх експериментального визначення; згинання балок; стійкість прямолінійних стержнів; міцність при динамічному навантаженні; додаткові питання опору матеріалів (концентрація напружень; поняття про втомленість, повзучість та релаксацію матеріалів; стислі відомості про розрахунки балок в області пластичних деформацій). Наводяться багаточисленні приклади рішення типових задач за розглянутими темами та завдання для індивідуальної роботи. У другому виданні частково перероблені та доповнені окремі розділи посібника з доповненням інформації за розглянутими темами дисциплін. Розділи 1, 2, 8–11 та тести за дисципліною написані О. Є. Лугініним, розділи 10–12 – Л. І. Коростильовим, розділи 3, 4, 7 – В. В. Спіхтаренко, розділи 5, 6 та додатки посібника – С. В. Терличем. Посібник призначено для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання у самостійній роботі та виконанні індивідуальних розрахункових робіт.

Опис

Опір матеріалів : навч. посібник / Л. І. Коростильов, О. Є. Лугінін, Р. Ю. Коршиков, В. В. Спіхтаренко, С. В. Клименков, С. В. Терлич ; за ред. Л. І. Коростильова. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Миколаїв : НУК, 2017. – 310 с.

Ключові слова

теорія опору матеріалів, напруження в пружному тілі

Бібліографічний опис