Обліково-аналітичне забезпечення операцій з оплати праці (на матеріалах ТОВ "Альянс")

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Кушмильова, Катерина
Kushmylova, Kateryna

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційну магістерську роботу присвячено проблемі удосконалення обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з оплати праці. В роботі вивчено сутність обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з оплати праці, її структуру, розкриті питання формування інформаційної бази підприємства; розкриті проблеми орієнтації результатів аналізу на підвищення ефективності обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з оплати праці. Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства, вивчено динаміку показників прибутковості, платоспроможності, оцінено фінансові результати діяльності підприємства за два останніх роки. Також проаналізовано ефективність оплати праці. За результатами здійсненого у магістерській роботі дослідження запропоновано заходи покращення обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з оплати праці, серед яких відкриття субрахунків другого порядку, графік документообігу, форми внутрішнього звіту про використання робочого часу та внутрішнього звіту з оплати прац. Запропоновано заходи покращення аналітичного обліку за класифікацією виплат працівникам, що сприятиме зростанню ефективності облікової роботи підприємства.

Опис

Кушмильова, К. С. Обліково-аналітичне забезпечення операцій з оплати праці (на матеріалах ТОВ "Альянс") : робота магістра ; спец. 051 "Економіка" / К. С. Кушмильова ; наук. кер. Н. В. Гавриленко. – Первомайськ : ПФ НУК, 2019. – 133 с

Ключові слова

оплата праці, заробітна плата, виплати працівникам, обліково-аналітичне забезпечення, облік, аналіз, контроль, remuneration, wages, payments to employees, accounting and analytical support, accounting, analysis, control

Бібліографічний опис