Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами торговельного підприємства

Ескіз недоступний

Дата

2021

Автори

Мілованов, Денис

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна магістерська робота присвячена дослідженню теорії та практики організації обліково-аналітичного процесу фінансових результатів торговельних підприємств. На основі дослідження наукової літератури та законодавчо-нормативної бази розкрито зміст понять "дохід", "витрати" і "фінансові результати". Робота виконувалася на матеріалах торговельного підприємства ТОВ ВКФ "Ельф". В роботі наведено загально-економічну характеристику досліджуваного товариства, проаналізовано його фінансовий стан. А також в роботі наведено шляхи удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами ТОВ ВКФ «Ельф». Для ефективного управління прибутком ТОВ ВКФ «Ельф» і виявлення, в подальшому, резервів його зростання, запропоновано досліджувати вплив факторів на формування фінансового результату засобами економетричного аналізу

Опис

Мілованов, Д. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами торговельного підприємства : магістерська робота ; 051 "Економіка" / Д. В. Мілованов ; наук. кер. Н. О. Козіцька. – Первомайськ : ПФ НУК, 2021. – 96 с.

Ключові слова

дохід, витрати, фінансові результати, управління фінансовими результатами, прогнозування, 051 "Економіка"

Бібліографічний опис