Формування обліково-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ПрАТ "Санта Україна")

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Павловська, Наталія Іванівна
Pavlovska, Nataliia Ivanivna

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна магістерська робота присвячена дослідженню теорії та практики формування обліково-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності як основного джерела прийняття ефективних управлінських рішень в сучасних умовах господарювання промислових підприємств. На основі дослідження наукових літературних джерел та законодавчо-нормативної бази, розкрито зміст поняття «зовнішньоекономічна діяльність» та порядок формування її обліково-аналітичного забезпечення. Проаналізовано зовнішньоекономічну діяльність досліджуваного підприємства, надано оцінку його фінансового стану. Для удосконалення обліково-аналітичного процесу зовнішньоекономічної діяльності, в роботі наведено ряд пропозицій, з метою удосконалення бухгалтерського обліку та економічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності.

Опис

Павловська, Н. І. Формування обліково-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ПрАТ "Санта Україна") : робота магістра ; 071 "Облік і оподаткування" / Н. І. Павловська ; наук. кер. Н. О. Козіцька. – Первомайськ : ПФ НУК, 2020. – 111 с.

Ключові слова

зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічні операції, обліково-аналітичне забезпечення, обліково-аналітичний процес, давальницька сировина, 071 "Облік і оподаткування", foreign economic activity, foreign economic operations, accounting and analytical support, accounting and analytical process, toll raw materials

Бібліографічний опис